Passend onderwijs nog niet passend

Maandag 25 november bracht de ECPO haar tiende en laatste advies uit aan de staatssecretaris van OCW, Sander Dekker. Daarin staat dat de commissie zorgen heeft over de voorbereiding op Passend onderwijs, dat per 1 augustus 2014 ingevoerd moet worden.

De formele structuren en noodzakelijke procedures zullen waarschijnlijk wel min of meer op tijd in orde komen. Maar leraren zijn eind 2013 nog altijd onvoldoende op de hoogte en zien op tegen de veronderstelde toename van het aantal zorgleerlingen in de klas. Ook ouders voelen zich nog onvoldoende geïnformeerd.

Passend onderwijs zal ‘beleidsarm’ worden ingevoerd, aldus het rapport. Het ligt voor de hand dat Passend Onderwijs zich pas in de loop der jaren ontplooit en dat de bedoelingen ervan pas geleidelijk zichtbaar zullen worden.

Uitstel van de invoering ziet de ECPO niet als een reële optie. Integendeel, er is juist versnelling en intensivering nodig. Een van de adviezen luidt: zorg niet alleen voor professionalisering van de leraar, maar zorg ook dat schoolleiders goed zijn toegerust. Daarbij hoort onder andere het beschikbaar stellen van deskundige hulp op het moment dat een leerkracht die nodig heeft.