Nieuw: autismevoorlichting op de sportclub!

Kinderen en jongeren met autisme vinden het lastig te bedenken welke sport ze leuk vinden. Ze moeten het eigenlijk eerst ervaren, voordat ze een keuze kunnen maken. Om een kind hierin te begeleiden, is het als trainer of coach belangrijk dat je autisme herkent en erkent. Dat is niet eenvoudig, want autisme is aan de buitenkant niet zichtbaar.

Sporters met autisme worden soms ondergebracht in een G-team. Kinderen met een normale of bovengemiddelde intelligentie zijn daar eigenlijk niet op hun plaats. Maar zonder ondersteuning voelen ze zich vaak ook in een regulier sportteam niet echt op hun gemak.

In deze voorlichting leer je gedragingen die voortkomen uit autisme te herkennen en vooral te begrijpen. Je leert structuur aan te brengen in de tijd, activiteit, ruimte en je eigen gedrag binnen een training of wedstrijd. Zo kun je je communicatie aanpassen aan de sporter met autisme en zodoende een veilige en gestructureerde sportomgeving creëren. Je kunt er – kortom – voor zorgen dat sporters met autisme zich thuis voelen bij jou, in je team en binnen je vereniging.

Rondom de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met ASS is vaak verwarring. Gedrag wordt verschillend geïnterpreteerd, betrokkenen bestrijden elkaar op visies en er ontstaan discussies over de praktische begeleiding. Zo kan veel energie en tijd verloren gaan. Een zoektocht naar het verband tussen gedrag en autisme en de daarbij passende individuele aanpak is noodzakelijk. In overleg kan tijdens de voorlichting aandacht besteed worden aan individuele cases.

Kosten voorlichtingsbijeenkomst: op aanvraag.
Contactpersoon: mltcourtens@gmail.com