Interessepeiling auti-voetbalcompetitie

Geef uw mening over een aparte auti-voetbalcompetitie.

Op basis van uw input zal de KNVB bepalen of ze wel of geen aparte auti-voetbalcompetitie gaan organiseren. 

De KNVB wil weten of kinderen met autisme behoefte hebben aan een aparte voetbalcompetitie voor kinderen met autisme. In hoeverre zou uw kind mee willen doen aan een voetbalcompetitie speciaal voor kinderen met autisme? Sport uw kind al, of nog niet, maar zou het dit wel willen, onder bepaalde voorwaarden? Bevraagt u uw kind en  informeer de KNVB!

Waar gaat het onderzoek over?

De KNVB wil met dit onderzoek graag antwoord krijgen op de volgende vragen:

  • Is er behoefte aan een speciaal voetbalaanbod voor kinderen met autisme?
  • Hoe zou dit aanbod eruit moeten zien?
  • Welk effect heeft dit aanbod op de sportparticipatie van kinderen met autisme?
  • Welk effect heeft dit aanbod op het reeds bestaande G-voetbal?
  • Wat zijn de succes- en faalcatoren van de bestaande competitie voor kinderen met autisme?
  • Wat levert voetballen in een speciaal aanbod voor kinderen met autisme op?

Op basis van de uitkomsten gaat de KNVB bekijken of er een speciale competitie komt en hoe die eruit gaat zien.

Vul deze enquete (bij voorkeur) samen met uw kind in. Klik op de volgende link: 

http://www.vanuitautismebekeken.nl/projecten/project-sport

Hartelijk dank!