Nieuws

autvoorlichting
november 2014 - Nieuw: autismevoorlichting op de sportclub!

Kinderen en jongeren met autisme vinden het lastig te bedenken welke sport ze leuk vinden. Ze moeten het eigenlijk eerst ervaren, voordat ze een keuze kunnen maken.

voetbal
juni 2014 - Interessepeiling auti-voetbalcompetitie

Geef uw mening over een aparte auti-voetbalcompetitie.

Op basis van uw input zal de KNVB bepalen of ze wel of geen aparte auti-voetbalcompetitie gaan organiseren.

susanne
april 2014 - Susanne KIEST voor Kinderen in Echtscheidingssituaties

Elise Haarman in gesprek met Susanne Bruning

In tegenstelling tot wat mensen soms denken, gaat KIES-coaching niet over de keuze bij wie je wil gaan wonen, vertelt Susanne bij wijze van introductie. Bij KIES leer je kiezen voor jezelf.

praatgym foto
februari 2014 - Is het praten? Is het gym? Het is... Praatgym!

Elise Haarman interviewt Rianne van Driel

Gesprekstherapie, sociale vaardigheidstraining, creatieve therapie, dierentherapie… ik kende al veel verschillende behandelmogelijkheden voor kinderen met sociaal-emotionele problemen.

morguefile
januari 2014 - Stelselwijziging biedt geen garantie voor betere zorg

In 2015 vindt de transitie van de jeugdzorg plaats. Vanaf dan worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, jeugdbescherming, - reclassering, - GGZ en de zorg aan jeugdigen met een licht verstandelijke beperking.

afbeelding-ecpo
november 2013 - Passend onderwijs nog niet passend

Maandag 25 november bracht de ECPO haar tiende en laatste advies uit aan de staatssecretaris van OCW, Sander Dekker. Daarin staat dat de commissie zorgen heeft over de voorbereiding op Passend onderwijs, dat per 1 augustus 2014 ingevoerd moet worden.

img_news_slider.png
oktober 2013 - De paradox van het ontwikkelingsperspectief

Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften moeten scholen in passend onderwijs vanaf groep 5 een ontwikkelingsperspectief (OPP) vaststellen. Hierin staat de weg naar het beoogde uitstroomprofiel van de leerling uitgestippeld.